لیست کالالیست کالا
مولتی متر 144

مولتی متر 144

فروشگاه: شاپ تل

توضیحات:

MME-6000A

مولتی متر 144 با نمایشگرهای دیجیتالی بزرگ جهت اندازه گیری و نمایش 6 پارامتر ولتاژ،6 پارامتر ماکزیمم جریان،6 پارامتر مینیمم جریان، اندازه گیری و نمایش هم زمان 3 پارامتر جریان، 3 پارامتر ماکزیمم جریان و همچنین اندازه گیری و نمایش فرکانس طراحی و ساخته شده است. با استفاده از این دستگاه میتوان جریان های مورد نظررا به دو روش TRUE RMD و روش معمولی اندازه گیری و مشاهده نمود.

برچسب ها: مولتی متر ، نمایشگر دیجیتال ، ولتاژ ، جریان ، فرکانس

قیمت (در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۶) :

108,500 تومان
پیشنهادهای ما:
سوپر ولت آمپرمتر 71

سوپر ولت آمپرمتر 71

۵ مرداد ۱۳۹۶
70,000 تومان