لیست کالالیست کالا
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۵A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۵A

فروشگاه: نوترونیک

توضیحات:

منبع تغذیه متغیر ۰ تا ۳۰ ولت ۵A

ولتاژ :۰ تا ۳۰ ولت

جریان : ۰ تا ۵ آمپر

برچسب ها: منبع تغذیه ، ۳۰ ولت ، ۵A

قیمت (در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵) :

200,000 تومان
پیشنهادهای ما:
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۳A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۳A

۶ شهریور ۱۳۹۵
175,000 تومان
منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A

منبع تغذیه ۰ تا ۳۰ ولت ۲A

۶ شهریور ۱۳۹۵
150,000 تومان